Vân tay giả sử dụng AI hoàn toàn có thể sử dụng để mở khóa điện thoại


Dấu vân tay trên được tạo ra bằng cách cung cấp cho AI hình ảnh của vân tay thực cho đến khi nó có thể tự tạo ra bản mô phỏng. Sau đó, bằng cách áp dụng cùng thuật toán xác minh với các máy quét phổ biến trên điện thoại ngày nay, các bản vân tay giả được phân tích và chỉnh sửa nhiều lần cho đến khi được xác thực, nghĩa là AI sẽ tạo ra vân tay mới có khả năng ăn khớp với nhiều phần vân tay thực nhất có thể.

Vân tay giả sử dụng AI hoàn toàn có thể sử dụng để mở khóa điện thoại

Vân tay thực (trái) và vân tay giả tạo bởi DeepMasterPrints

Đồng thời, DeepMasterPrints được thiết kế để hoạt động với bất kỳ người nào. Với những máy quét có tỷ lệ sai sót 1%, DeepMasterPrints cho tỷ lệ thành công lên đến 77%. Ngay cả khi sử dụng những máy quét tốt hơn có tỷ lệ sai số 0.1%, DeepMasterPrints vẫn có thể vượt qua lớp bảo mật với tỷ lệ 22%.

Nghiên cứu trên cho thấy, các giải pháp bảo mật sinh trắc học hiện nay vẫn có những lỗ hổng nhất định và cần được cải thiện nhiều hơn trong tương lai để đảm bảo an toàn cho người dùng.

Nguyễn Anh Tuấn

Nguồn : http://www.thegioididong.com/tin-tuc/van-tay-gia-tao-tu-ai-hoan-toan-co-the-mo-khoa-duoc-dien-thoai-cua-ban-1132061