Danh sách và thời gian cập nhật của 12 thiết bị Galaxy tầm trung của Samsung

Hôm nay, Samsung đã chính thức tung ra lộ trình cập nhật hệ điều hành Android 8 Oreo cho những thiết bị tầm trung của mình. Danh sách này được chia sẻ từ ứng dụng Samsung Members.
Danh sách và thời gian cập nhật của 12 thiết bị Galaxy tầm trung của Samsung

Dưới đây là danh sách và thời gian cập nhật của 12 thiết bị Galaxy tầm trung của Samsung:

 • Galaxy J7 Neo - Tháng 12 năm 2018
 • Galaxy Tab A 2017 - Tháng 1 năm 2019
 • Galaxy A9 Pro 2016 - Tháng 1 năm 2019
 • Galaxy C7 Pro - Tháng 1 năm 2019
 • Galaxy C9 Pro - Tháng 1 năm 2019
 • Galaxy J2 2018 - Tháng 1 năm 2019
 • Galaxy On5 2016 - Tháng 1 năm 2019
 • Galaxy On7 2016 - Tháng 1 năm 2019
 • Galaxy J7 2018 - Tháng 1 năm 2019
 • Galaxy J7 2017 - Tháng 1 năm 2019
 • Galaxy J7 Max - Tháng 2 năm 2019
 • Galaxy J7 2016 - Tháng 3 năm 2019

Công Minh/ Theo: AndoridPure