Video đánh bóng viền iPhone X bằng giấy nhám và hoá chất

Video này để chứng tỏ rằng viền iphone X đánh bóng thoải mái ko lo bay mấy lớp mạ. Mình dùng giấy nhám đánh sau đó đánh bóng bằng metal polish (như trong video). Nếu vết xước sâu, lớn thì cần có giấy nhám để đánh mới hết được. Đánh bóng thôi không hết
Video đánh bóng viền iPhone X bằng giấy nhám và hoá chất

iPhone X có sườn làm bằng thép chứ không phải nhôm. Màu của iPhone X bạc tức là màu gốc đánh bóng luôn. Nên anh em không cần lo lắng đánh bóng bị mất lớp si mạ.

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM