Cơ chế nhận điểm thưởng khi dùng Samsung Pay đang thay đổi?

Điểm thưởng của Samsung Pay có thể quy đổi thành thẻ quà tặng cũng như hàng loạt tiện ích khác, nhưng cơ chế nhận điểm dường như đã thay đổi.
 
 
Theo phản hồi từ một số người dùng, số điểm thưởng nhận được cho mỗi lần sử dụng Samsung Pay giờ đây sẽ là:
 
Cấp độ Member được 5 điểm (thay vì 10 như trước kia)
Cấp độ Silver sẽ là 10 điểm (thay vì 20 như trước kia)
Cấp độ Gold sẽ là 15 điểm (thay vì 30 như trước kia)
Cấp độ Plantinum sẽ là 20 điểm (thay vì 40 như trước kia)
 

 
 
Nếu so sánh, người dùng phải mua sắm nhiều hơn, cụ thể là gấp đôi nếu muốn kiếm cùng một số điểm để đổi quà như trước kia. Tuy nhiên, trường hợp lần này chỉ xuất hiện trên một số thiết bị, và hãy chờ phản hồi chính thức từ Samsung.
 
 
Tú Anh
Theo AndroidCentral

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM