Cha đẻ của chuột máy tính đã qua đời ở tuổi 88

Douglas Engelbart, một trong những người tiên phong vĩ đại của khoa học máy tính, đã qua đời ở tuổi 88 tại nhà riêng của ông ở Atherton, California.

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM