Thợ sửa điện thoại, nghề 'hot'

'Đập chết vài con máy của khách, đền chừng chục triệu đồng là thành thợ thôi.?”. Đó là lời đúc kết từ kinh nghiệm xương máu của những người đã trải qua thời kỳ học nghề cực khổ.

Thợ sửa điện thoại, nghề 'hot'

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM