Smartphone đã 'tàn phá' văn hóa con người như thế nào?

Thông qua những bức ảnh, chúng ta thấy được con người ngày nay đang xoay quanh những thiết bị di động, chứ không phải những mối quan hệ hay nói rộng hơn đó là văn hóa của con người.Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM