Bạn cần lý do để từ bỏ Facebook? Nó đây...

Đây là bài viết chia sẻ về những lý do từ bỏ Facebook của Tim Maurer, một biên tập viên của tạp chí Forbes. Những lý do này là của riêng Tim Maurer, nhưng vẫn rất đáng để mọi người suy ngẫm, nhất là trong thời đại có nhiều người 'nghiện' Facebook.

Bạn cần lý do để từ bỏ Facebook? Nó đây...

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM