Google chiến đấu với nạn khiêu dâm trẻ em bằng công cụ chặn hình ảnh mới

Google đang thực hiện một kế hoạch mới để xóa nạn khiêu dâm trẻ em trên các trang web.

Google chiến đấu với nạn khiêu dâm trẻ em bằng công cụ chặn hình ảnh mới

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM