Microsoft và Best Buy hợp tác cho ra đời Windows Store tại 600 điểm bán lẻ

Microsoft đã thông báo về kế hoạch mở những cửa hàng Windows đặc biệt tại những điểm bán lẻ của Best Buy.

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM