Đà Nẵng dành 56 ha xây dựng Khu CNTT tập trung số 2

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có quyết định phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết Khu Công nghệ thông tin (CNTT) tập trung số 2 với diện tích trên 56 ha.

Đà Nẵng dành 56 ha xây dựng Khu CNTT tập trung số 2

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM