KiemViec.com sáp nhập với mạng tuyển dụng lớn nhất thế giới

Nhằm đem đến cho ứng viên các cơ hội nghề nghiệp lý tưởng và cung cấp dịch vụ tuyển dụng có chất lượng quốc tế cho doanh nghiệp, KiemViec.com chính thức sáp nhập với CareerBuilder Mỹ - Mạng Việc làm và Tuyển dụng lớn nhất thế giới.

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM