Apple sẽ kháng cáo lệnh cấm nhập khẩu iPhone đời cũ

Apple sẽ kháng cáo lệnh cấm nhập khẩu iPhone đời cũ

Ủy ban thương mại quốc tế ở Mỹ vào hôm thứ ba đã ban bố lệnh cấm nhập khẩu iPhone cũ và iPad vi phạm một trong những sáng chế tiêu chuẩn của Samsung.

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM