Amazon – Thấy gì, mua nấy!

Amazon – Thấy gì, mua nấy!


Tại sao Amazon sẵn sàng chi hàng triệu đô la để có thể biến mình trở thành một mạng lưới truyền hình internet? Trước đây là Netflix, Hulu Plus, và giờ là Amazon!

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM