Đài VTC ký kết hợp tác với Hiệp hội VINASA

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và Hiệp hội Phần mềm & Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) vừa được ký kết tối 12/3/2016 tại Hà Nội.

Theo biên bản ghi nhớ, nhận thức được sự tiện ích của hoạt động truyền thông đa phương tiện, và hướng tiếp cận sản phẩm truyền thông đa nền tảng, VINASA và Đài VTC đã xác định sự hợp tác này sẽ mang lại lợi ích chung cho cả hai bên.


Đài VTC ký kết hợp tác với Hiệp hội VINASA

Phó Tổng Thư ký VINASA Nguyễn Thị Thu Giang ký kết bản ghi nhớ cùng Phó Giám đốc Đài VTC Nguyễn Văn Bình.

Theo đó, Đài VTC sẽ truyền thông quảng bá tất cả các hoạt động, sự kiện chủ yếu của VINASA, các thông điệp của ngành công nghiệp phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam đến các khán giả truyền hình và các nền tảng truyền thông khác.

Hai bên sẽ nỗ lực hợp tác để thúc đẩy và mở rộng sự phát triển của ngành trong tương lai; Hỗ trợ cho nhau về thông tin, hình ảnh phục phụ cho hoạt động sản xuất và xuất bản; Cùng truyền thông quảng bá các sản phẩm truyền thông trên các kênh truyền thông thuộc sở hữu của mỗi bên.

Hai bên cùng được sở hữu bản quyền các nội dung sản xuất, được phép sử dụng các nội dung sản xuất phục vụ cho hoạt động xuất bản báo chí mà không cần phải thông báo cho bên còn lại.

Và hai bên được phép chia sẻ bản quyền cho bên thứ 3 các sản phẩm truyền thông do 2 bên cùng hợp tác sản xuất mà không cần phải thông báo cho bên còn lại.

Bản ghi nhớ có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2016.

Bình Minh