SAP muốn tuyển dụng lập trình viên bị bệnh tự kỷ

 

Tuy nhiên, nhiều người bị bệnh tự kỷ thường có chỉ số cao về các bài kiểm tra IQ, và SAP cho rằng những người này có các kỹ năng đặc biệt có thể giúp thúc đẩy sự sáng tạo của công ty.Tự kỷ là một bệnh là một bệnh rối loạn phát triển của hệ thần kinh biểu hiện rối loạn tâm thần. Bệnh này cũng tác động đến các kỹ năng xã hội và giao tiếp của một người.

Thường sáng tạo nảy ra 'từ các góc cạnh', Luisa Delgado, nhân viên của SAP cho biết 'chỉ bằng cách tuyển những người có suy nghĩ khác biệt và bật ra sự sáng tạo sẽ giúp SAP chuẩn bị để giải quyết những thách thức của thế kỷ 21'.

SAP, hiện đang nghiên cứu sáng kiến này với tổ chức xã hội Đan Mạch Specialisterne, đã tuyển dụng 6 người bị bệnh tự kỷ ở văn phòng của SAP ở Bangalore ở Ấn Độ. Vào năm 2020, SAP dự định tuyển 1% trong lực lượng 65.000 lao động của mình là người tự kỷ.