Theo khảo sát của Pew, có đến 900 triệu

Theo khảo sát của Pew, có đến 900 triệu người dân, tức là khoảng ¾ dân số Ấn Độ, vẫn chưa biết truy cập Internet.

Theo thống kê của Pew, chỉ có 22% số người trưởng thành ở Ấn Độ sử dụng Internet . Trong khi con số này ở Trung Quốc hay Brazil là khá cao, 60%.

Nguyên nhân được Pew chỉ ra là do hệ thống cơ sở hạ tầng để kết nối Internet ở Ấn độ vẫn còn kém, có rất ít điểm Wifi miễn phí. Ngoài ra có đến 75% dân số Ấn Độ vẫn chỉ thu nhập ít hơn 74 USD, khoảng 1,6 triệu/tháng. Vì vậy, việc sử dụng dịch vụ Internet vẫn đang là một điều xa xỉ đối với nhiều người dân nước này