Samsung cấp quyền truy cập Tizen Store cho nhiều quốc gia

Cuba, Nigeria và Palestine là 3 trong số 41 quốc gia mới có thể truy cập được Tizen Store của Samsung bắt đầu từ ngày hôm nay.

 

Bằng những sự đầu tư của mình, Samsung mong muốn Tizen sẽ trở thành hệ điều hành với các ứng dụng vượt trội. Tuy nhiên, sẽ là một trở ngại trên đường đến với mục tiêu của Samsung khi người dùng tại những quốc gia chưa được cấp quyền truy cập Tizen Store không thể trải nghiệm những ứng dụng tốt nhất.

Và Samsung đã khắc phục hạn chế này bằng cách tăng số lượng quốc gia được cấp quyền truy cập Tizen Store từ 181 lên đến 222 nước (Tizen Store của Samsung đã được sử dụng rộng rãi tại nhiều nước từ năm 2015).

Bên cạnh đó, Samsung đã và vẫn đang tiếp tục nâng cấp và đầu tư xây dựng nền tảng ứng dụng của Tizen.

 

Theo Sammobile