Nổi bật :

Bản cập nhật tích lũy cho Windows 10 KB3213986 đã được phát hành cho cả PC và Mobile


Microsoft đã phát hành bản cập nhật tích lũy đầu tiên của năm 2017 với mã số KB3213986, đem lại hàng loạt cải thiện và sửa lỗi cho cả Windows 10 PC và Mobile.
Và sau đây là changelog đầy đủ của bản cập nhật lần này:

Mời bạn đọc vào Settings (Cài đặt) > Update & Security (Cập nhật & Bảo mật) > Windows Update (Cập nhật Windows), kiểm tra và tải về bản cập nhật tích lũy này.
Hiển Đạt Chu / Via Microsoft Support