1,1 tỷ USD để cứu Tumblr, liệu có đáng?

Theo tờ Wall Street Journal, vào ngày hôm nay, hội đông quản trị Yahoo đã chấp thuận lời đề nghị ra giá1,1 tỷ USD cho Tumblr, trang mạng xã hội cung cấp dịch vụ tiểu blog (microblogging).Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM