Điều gì xảy ra với các hacker sau khi bị tóm

Điều gì xảy ra với các hacker sau khi bị tóm

Các bị cáo của vụ án hacker nhằm vào dịch vụ thanh toán trực tuyến ‘PayPal' đã được tại ngoại sau gần 2 năm trong trại Limbo.

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập
Từ khoá : Hacker, Anonymous

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM