Tổng thu ngành thông tin và truyền thông đạt hơn 1,33 triệu tỷ đồng

Theo Báo cáo Tổng kết công tác 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, tổng doanh thu phát sinh toàn ngành năm ước đạt 1.337.857 tỷ đồng, ước tốc độ tăng trưởng đạt 9,36% so với năm 2015, cao hơn so với mục tiêu tăng GDP cả nước năm 2016 là 6,7%.

Trong đó, doanh thu trong lĩnh vực báo chí ước đạt 13.912 tỷ đồng; xuất bản, in và phát hành đạt 2.245 tỷ đồng; bưu chính 16.800 tỷ đồng; viễn thông 365.500 tỷ đồng; công nghệ thông tin 939.400 tỷ đồng...


Tổng thu ngành thông tin và truyền thông đạt hơn 1,33 triệu tỷ đồng

Tổng nộp ngân sách nhà nước toàn ngành ước đạt 145.915 tỷ đồng, ước đạt 109,06% so với kế hoạch năm và đóng góp khoảng 14,38% vào tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2016.

Bên cạnh đó, trong năm 2016, ngành thông tin và truyền thông cũng đạt được các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đáng kể như tỷ lệ thuê bao di động đạt 131/thuê bao/100 dân; Internet băng rộng cố định đạt 10,11 thuê bao/100 dân; Internet băng rộng di động đạt 50 thuê bao/100 dân; sản lượng báo chí xuất bản đạt 1.000 triệu bản; tỷ lệ phủ sóng truyền hình đạt khoảng 95% diện tích cả nước.../.

Hải Châu

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM