Apple doạ đuổi việc nhân viên vì “dám” làm thêm giờ

(TCN) - Một nhân viên làm việc tại cửa hàng của Apple ở Pháp đã làm thêm 20 phút nữa sau khi kết thúc ca làm việc của mình. Vì lý do này, anh ta đã bị Apple đe doạ sẽ đuổi việc.

Apple doạ đuổi việc nhân viên vì “dám” làm thêm giờ

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM