Bộ Thông tin và Truyền thông lấy ý kiến dân

(TCN) -Để triển khai các thủ tục xét trình phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc giai đoạn 2007 – 2012 cho các cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cho đăng báo cáo tóm tắt thành tích của10 cá nhân để lấy ý kiến nhân trong mục Lấy ý kiến nhân dân trên Website Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM