610.000 USD - mức giá cuối để chat café với CEO Apple

(TCN) - Một số người thực sự, thực sự muốn làm khán giả với CEO Apple Tim Cook.
Một người đấu giá giấu tên đã trả 610.000 USD để chat café với Giám đốc điều hành của Apple, theo trang đấu giá trực tuyến Charity Buzz, bắt đầu nhận các bỏ thầu khoảng 3 tuần trước.

610.000 USD - mức giá cuối để chat café với CEO Apple

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM