Samsung sẵn sàng cung cấp 5G vào năm 2020

Khi mà công nghệ 4Gđã bắt đầu dần phổ biến ở nhiều nước, thì người ta bắt đầu nghĩ đến một chuẩn mực mới cao hơn, mà cụ thể ở đây làmạng 5G.

Samsung sẵn sàng cung cấp 5G vào năm 2020

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM