Phỏng vấn người dùng trải nghiệm mạng 4G đầu tiên tại Việt nam

VinaPhone đã cho phép người dùng mạng của mình tại TP.Hồ Chí Minh trải nghiệm mạng 4G. Đây cũng là nhà mạng đầu tiên ở Việt Nam cho phép trải nghiệm công nghệ mạng mới này tại TP. Hồ Chí Minh.

 

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM