Súng in 3D bị cấm

Bản thiết kế súng in 3D bị chính phủ Hoa Kì thông báo xóa bỏ khỏi website Bộ quốc phòng.

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM