Ứng dụng Uber cho phép đánh giá bằng mặt biểu cảm

Hiện Uber đã thân thiện hơn với ý tưởng bỏ việc xếp hạng theo sao như một cách đánh giá lái xe bằng phương pháp sử dụng các Emoticon.

 

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM