Giới trẻ Việt Nam bỏ hơn 15 tiếng mỗi tuần cho việc sử dụng điện thoại

Có thể thấy giới trẻ Việt nam đã có quá nhiều thời gian dành cho chiếc điện thoại của mình. Các thống kê cụ thể sau đây có thể bạn cũng là một trong những người đã chi trả hơn 15 tiếng mỗi tuần.

 

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM