Dark Web những máy chủ hoạt động ngầm trên thế giới Internet

Dark Web là một phần nhỏ nằm trong Deep Web, tập hợp những website mà IP máy chủ đã bị ẩn, hoàn toàn 'vô hình' trước các công cụ tìm kiếm và người dùng chỉ có thể truy cập thông qua một phần mềm đặc biệt.

 

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM