Google xoá mã độc hack tài khoản Facebook

'Buz' là ứng dụng độc hại, vi phạm các điều khoản của họ. Google xoá khỏi kho ứng dụng Chrome Store ngay sau khi nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã báo cáo về ứng dụng này.

 

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM