Lộ doanh thu khủng Quý 3 của công ty Google

Hôm nay Google đã đưa ra báo cáo kết quả kinh doanh đầu tiên của hãng dưới danh nghĩa là một công ty con trực thuộc Alphabet.

 

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM