Xem và bình chọn cho những tác phẩm của cuộc thi Doodle 4 Google

Chỉ còn 5 ngày nữa để bình chọn cho mẫu thiết kế Google Doodle mà bạn yêu thích trong cuộc thi được tổ chức dành cho trẻ em. 5 tác phẩm xuất sắc sẽ được chọn và sẽ được trưng bày trên trang chủ Google.Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM