Lưu trữ đám mây không giới hạn cùng Amazon Cloud Drive

Theo Amazon Cloud Drive, bạn sẽ được dùng thử 3 tháng 2 gói dịch vụ lưu trữ đám mây không giới hạn dung lượng:

 

  1. Unlimited Photos Plan là chương trình dùng thử miễn phí 3 tháng, sau đó bạn phải trả 11,99 $ mỗi năm, tương đương 1$/ tháng: Không giới hạn dung lượng lưu trữ hình ảnh lên Cloud Drive. Chương trình này bao gồm 5GB để bạn lưu trữ video và các file tài liệu khác.
  2. Unlimited Everything Plan là chương trình dùng thử miễn phí 3 tháng, sau đó bạn phải trả 59.99 $, tương đương 5$/tháng: Không giới hạn dung lượng lưu trữ hình ảnh, file tài liệu, phim ảnh, âm nhạc trong Cloud Drive.

Bạn cần phải có tài khoản Amazon mới có thể đăng nhập và sử dụng dịch vụ Cloud Drive Photos. Nếu chưa có tài khoản Amazon, bạn sẽ phải lên trang web của Amazon và đăng ký.