RapidShare đóng cửa vào ngày 31/3/2015

RapidShare - dịch vụ lưu trữ dữ liệu phổ biến nhất internet sẽ đóng cửa vào ngày 31/3/2015, toàn bộ dữ liệu lưu trữ và tài khoản người dùng bị xóa bỏ.

 

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM