Samsung sản xuất chip cho iPhone 6S

Samsung sẽ chịu trách nhiệm sản xuất khoảng 75% chip cho iPhone 6S.

 

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập
Từ khoá : Samsung, iPhone 6S.

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM