Windows 7 chính thức bị khai tử

Microsoft đã chính thức khai tử Windows 7, Windows Server 2008 và Exchange Server 2010.

 

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM