Apple được cấp bằng sáng chế cho bút thông minh có thể sao chép chữ viết tay đến iPad

Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Hoa Kì đã cấp bằng sáng chế của Apple vào hôm thứ ba cho bút thông minh sẽ chụp các bản sao số của các ghi chú viết tay và hình vẽ từ nhiều loại bề mặt như giấy hay bảng.

 

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM