Microsoft cảnh báo người dùng Windows 7 gỡ bỏ bản cập nhật "KB3004394"

Theo Microsoft lỗi của bản cập nhật chỉ ảnh hưởng đến Windows 7 và không ảnh hưởng đến Windows 8 và các phiên bản sau này.

 

 

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM