Google Chrome 100 sắp phát hành sẽ ảnh hưởng đến một số trang web?

Google Chrome 100 sắp phát hành sẽ ảnh hưởng đến một số trang web?
Vào cuối tháng 3/2022, việc phát hành trình duyệt Google Chrome 100 sẽ diễn ra với sự xuất hiện của ba chữ số trong tên phiên bản, điều đó dẫn đến có thể có một số trang web sẽ ngừng hoạt động. Google đã nhận thức được những thách thức tiềm ẩn và đang nỗ lực để tìm ra giải pháp.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM