Có 4 đô thị được trao giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2021

Có 4 đô thị được trao giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2021
Trong 45 đề cử xuất sắc được chọn trao giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2021, có 4 đô thị với 9 giải thưởng và 36 giải thưởng dành cho các nền tảng, giải pháp công nghệ số.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM