Vì sao hơn 200 tờ báo Mỹ đồng loạt kiện Google, Facebook?

Vì sao hơn 200 tờ báo Mỹ đồng loạt kiện Google, Facebook?
Từ khi xuất hiện các nền tảng như Google, Facebook, doanh thu của nhiều tờ báo truyền thống và báo điện tử bị ảnh hưởng.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM