Facebook Messenger đã cán mốc 500 triệu người sử dụng

Ứng dụng Messenger độc lập của Facebook đã đạt mức 500 triệu người sử dụng hoạt động hàng tháng so với mức 200 triệu người sử dụng hoạt động hàng tháng vào tháng 4 vừa qua.

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM