Có bắt buộc dùng thẻ ATM gắn chip không?Có nên đổi thẻ ATM gắn chip

Có bắt buộc dùng thẻ ATM gắn chip không?Có nên đổi thẻ ATM gắn chip
Kể từ ngày 31/12/2021, thẻ ATM từ sẽ chính thức ngừng hỗ trợ và không được chấp nhận trên tất cả các điểm giao dịch cả nước và bắt buộc phải chuyển sang thẻ ATM gắn chip. Vậy thẻ ATM gắn chip là gì? Có bắt buộc dùng thẻ ATM gắn chip không? Có nên đổi thẻ ATM gắn chip
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM