Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Không có rủi ro bằng không”

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Không có rủi ro bằng không”
“Muốn an toàn thì cũng phải chấp nhận rủi ro. Không có rủi ro bằng không. Chỉ có quản lý rủi ro để rủi ro ở mức chấp nhận được”.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM