Còn nhiều dư địa cải thiện chuyển đổi số của các bộ và địa phương

Còn nhiều dư địa cải thiện chuyển đổi số của các bộ và địa phương
Theo Hội truyền thông số Việt Nam, các địa phương cần nâng cao mức độ chia sẻ thông tin tới người dân, đặc biệt là các lĩnh vực được quan tâm nhiều nhất là pháp luật, việc làm, bảo trợ xã hội, môi trường, y tế, giáo dục...
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM