OPPO gia nhập Hội đồng quản trị của Liên minh tiêu chuẩn kết nối(CSA)

OPPO gia nhập Hội đồng quản trị của Liên minh tiêu chuẩn kết nối(CSA)

OPPO và Liên minh Tiêu chuẩn Kết nối (Connectivity Standards Alliance) đã công bố OPPO sẽ đảm nhận một vị trí trong Hội đồng quản trị của Liên minh. Với vị trí là thành viên nòng cốt của Liên minh, OPPO sẽ đóng vai trò dẫn đầu trong việc phát triển giao thức kết nối […]

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM