Shure ra mắt Aonic Free: Thiết kế mới, pin 21 tiếng, giá 199 USD

Shure ra mắt Aonic Free: Thiết kế mới, pin 21 tiếng, giá 199 USD
Aonic Free là chiếc tai nghe true wireless đầu tiên của Shure loại bỏ thiết kế “móc tai” đặc trưng.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM