iPhone 13 vô hiệu hóa Face ID sau khi sửa chữa màn hình của bên thứ ba

iPhone 13 vô hiệu hóa Face ID sau khi sửa chữa màn hình của bên thứ ba
Sản phẩm iPhone 13 được phát hành lần đầu tiên vào tháng 9, các cửa hàng chuyên sửa chữa smartphone nhanh chóng tiết lộ một sự thay đổi lớn trong quá trình sửa chữa. Đó là, nếu bạn sửa chữa màn hình của iPhone 13 qua bên thứ ba thì Face ID sẽ ngừng hoạt động.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM